Čistenie a pranie odevov

Úvod InfoČistenie a pranie odevov

 

Pri praní a čistení odevov je nutné riadiť sa piktogramami uvedenými na štítku odevu:

 

 

 

 

Copyright 2017 - 2020 © b2b.sportexpert.sk